Kullanım Sözleşmesi - imsakiyeler.com

Kullanm Szlemesi, Kiisel Verilerin Korunmas ve Aydnlatma Metni

imsakiyeler.com’u (Bundan sonra msakiyeler.com olarak anlacaktr) kullanmnz, ziyaretiniz ve msakiyeler.com yeliiniz Kullanm Koullar ve Gizlilik Politikasndaki koullara tabiidir.

msakiyeler.com'u kullanarak ve ziyaret ederek Kullanm Koullar ve Gizlilik Politikasn kabul etmi saylyorsunuz.

msakiyeler.com'u ziyaret ederken ve kullanrken Kullanm Koullar ve Gizlilik Politikasna, tarafmzdan yaynlanan ve yaynlanacak olan dier her trl kullanm koulu ve politika ile Trkiye Cumhuriyeti mevzuatna uygun davranmal, dier kullanc ve yelerin msakiyeler.com'u kullanmasn engelleyecek ya da zorlatracak veya veritabanlar ya da sunucular bozacak veya ilemez hale getirecek eylemlerde bulunmamalsnz.

Kullanm Koullar ve Gizlilik Politikasna aykr hareket etmeniz, msakiyeler.com'u kullanrken ya da msakiyeler.comne ye olurken verdiiniz bilgilerin hatal veya geree aykr olmas, msakiyeler.com'u kt niyetli ekilde kullanmanz veya msakiyeler.com'un gerekli grmesi halinde herhangi bir gereke gstermeksizin msakiyeler.com'u kullanmanz engelleyebilir veya yeliinizi sona erdirebiliriz. Bu eylemleriniz karsnda ayrca hukuki yollara bavurma hakkmz sakldr.

msakiyeler.comde yer alan fotoraf, tarif, metot, kod, program, ileyi tasarm, logo, resim, yaz dahil olmak zere tm ierikler msakiyeler.comne (biz, tarafmz, bizim) aittir veya tarafmzdan bunlarn kullanmna ilikin olarak hak sahiplerinden kanunlara uygun ekilde lisans alnmtr. Bu nedenle; sz konusu ierikler bizden yazl izin alnmakszn hibir surette kullanlamaz, yaynlanamaz, ilenemez, oaltlamaz, yaylamaz, temsil suretiyle faydalanlamaz, iaret, ses ve/veya grnt nakline yarayan aralarla umuma iletilemez. Aksi halde; tm hukuki ve cezai ilemleri balatma ve taleplerde bulunma haklarmz sakldr.

msakiyeler.com'un virs ve sair zararl ierik barndrmamas iin azami gayret sarf etmekle birlikte teknik sorunlar yaamanz veya dier nedenlerle cihazlarnza virs gemesi veya herhangi bir zarara uramanz halinde, cihazlarnz veya programlarnzn hasar grmesinden ve urayacanz dier zararlardan dolay sorumluluumuz bulunmamaktadr. Bu zararlara uramamak iin gerekli nlemleri almanz neriyoruz.

Sebebinin ne olduuna baklmakszn yaanabilecek herhangi bir veri kayb durumunda, sorumluluumuz bulunmamaktadr. Kaybolan verilerin yeniden girilmesi sizin sorumluluunuzdur. Bu sebeple; verilerinizi korumak zere kendi nlemlerinizi almanz neriyoruz.

msakiyeler.com'u, msakiyeler.comndeki rn ve hizmetlerin yapsn size nceden bildirmeksizin dilediimiz zaman deitirebilir, geici veya kalc olarak sonlandrabiliriz.

msakiyeler.comnde yer alan ierik, hizmet, imkn ve dier unsurlarn yaynnn devamllk arz etmesine nem gsteriyoruz. Ancak yaynn ve/veya msakiyeler.com zerinden sunulan hizmetlerin kesintisiz olacana dair garanti vermiyoruz.

msakiyeler.comndeki yenilikler, kampanyalar ve dier konulardaki reklam ile duyurulardan haberdar olmak istiyorsanz ftarsaati.orga ye girii yaparak Ayarlar blmnden e-posta bltenlerine kayt olabilir veya yelikten ayrlabilirsiniz.

Verilerinizi saklama konusunda azami zeni gstereceiz. Ancak verilerinizi sakladmz sisteme izinsiz girilmesi, sistemin ileyiinin bozulmas veya deitirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, deitirilmesi veya silinmesi halinde herhangi bir sorumluluumuz bulunmamaktadr.

msakiyeler.comne, msakiyeler.comnde yer alan reklamlara veya tantm postalarmza nc kiilere ait internet sitelerine ilikin bilgi ve linkleri dahil edebiliriz. Bu linklere tklayarak dier internet sitelerine girmeniz halinde, sz konusu internet siteleri ya da bu internet sitelerinin uygulamalar kontrolmz altnda olmadndan bunlar iin bu Kullanm Koullar ve Gizlilik Politikas geerli olmayacaktr. Bu nedenle; link verilen internet siteleri ve uygulamalar ziyaret etmeniz halinde bunlarn kullanm artlar ve gizlilik politikalarn da gzden geirmenizi neriyoruz.

Size daha iyi ve daha kiiselletirilmi bir hizmet sunabilmek iin msakiyeler.comnde bulunduunuz sre boyunca cihazlarnza erezler, site kullanm verilerini analiz etme amal javascript kodlar veya benzer iz srme verileri yerletirilebilir. Ancak bunlar basit metin dosyalarndan ibaret olup; kimlik ve bakaca zel bilgi iermez.

msakiyeler.com'u kullanrken dorudan paylatnz eposta adresi, ad ve soyad, irket bilgisi ve benzeri tm verileri topluyor ve rnlerle hizmetleri sunabilmek iin gereken sreyle saklyoruz. msakiyeler.comyi kullanrken otomatik olarak IP adresiniz, ziyaret ettiiniz sayfalar ve benzeri log bilgileri ve benzeri verileri anonim olarak saklyoruz. Otomatik olarak topladmz verilerden IP adresinizi kanuni sre, dierlerini ise hizmetlerimiz iin gerektii sre boyunca saklyoruz.

msakiyeler.com'u ziyaret ettiinizde, kullanlmakta olan ve gvenirlii genel kabul gren nc kiilere ait erez (cookies) uygulamalarndan Google Analytics ile dolayl olarak toplanan verileriniz, web sitemizi iyiletirmek, ziyaretilerin tercihlerini takip ederek ilgi alanlarna uygun ve kiiselletirilmi bir web sitesi ziyareti sunmak, web sitemizin sk kullanlan blmlerini tanmlayarak web sitemizi ziyaretilerin ihtiyalarna gre ekillendirmek ve hizmetlerimizi gelitirmek, tantm ve pazarlamaya ynelik meru menfaatlerimiz gerei anonim olarak ilenmektedir.

Veri sorumlusu olarak kiisel verilerinizi, Kullanm Koullar ve Gizlilik Politikasnn ifasn salamak, size daha iyi ve kiiselletirilmi bir hizmet sunmak, 6563 sayl Elektronik Ticaretin Dzenlenmesi Hakknda Kanun, 5651 sayl nternet Ortamnda Yaplan Yaynlarn Dzenlenmesi ve Bu Yaynlar Yoluyla lenen Sularla Mcadele Edilmesi Hakknda Kanun, 6698 sayl Kiisel Verilerin Korunmas Kanunu (ksaca KVKK olarak anlacaktr.) bata olmak zere dier ilgili mevzuat hkmlerinden doan ykmllklerimizi yerine getirmek amacyla iliyoruz.

letiim sayfamzdan eposta gndererek kiisel verilerinizle ilgili;a) Kiisel veri ilenip ilenmediini renme,b) Kiisel verileri ilenmise buna ilikin bilgi talep etme,c) Kiisel verilerin ilenme amacn ve bunlarn amacna uygun kullanlp kullanlmadn renme,) Yurt iinde veya yurt dnda kiisel verilerin aktarld nc kiileri bilme,d) Kiisel verilerin eksik veya yanl ilenmi olmas hlinde bunlarn dzeltilmesini isteme,e) KVKKnn 7. maddesinde ngrlen artlar erevesinde kiisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) (d) ve (e) bentleri uyarnca yaplan ilemlerin, kiisel verilerin aktarld nc kiilere bildirilmesini isteme,g) lenen verilerin mnhasran otomatik sistemler vastasyla analiz edilmesi suretiyle kiinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya kmasna itiraz etme,) Kiisel verilerin kanuna aykr olarak ilenmesi sebebiyle zarara uramas hlinde zararn giderilmesini talep etme, haklarna sahipsiniz.

Yrrlkte olan mevzuat erevesinde yetkili makamlardan usulne uygun talep gelmesi halinde kiisel bilgilerinizi bu makamlarla paylamakla ykmlyz.

Kullanm Koullar ve Gizlilik Politikasndan kaynaklanacak uyumazlklarn zmnde Trk Hukuku uygulanacak ve stanbul Merkez Mahkemeleri ile cra Mdrlkleri yetkili olacaktr.

Kullanm Koullar ve Gizlilik Politikas, msakiyeler.com tarafndan size herhangi bir bildirimde bulunulmakszn gncellenebileceinden Kullanm Koullar ve Gizlilik Politikasn msakiyeler.com'u her kullandnzda gzden geirmenizi neriyoruz.